Ιούν
8
2017

07-2017 Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Καρναβαλιού και ΚΑΠΗ Βασιλικών© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης