Δεκ
16
2016

17-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

18-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης