Μάρ
19
2015

02-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων της Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης