Φεβ
11
2015

Παρακάτω παρουσιάζεται το υλικό του ΠΙΝΕΠΘ με θέμα “Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση” από τη Δρ. Μαρία Μαυροπούλου (11/2014)

Διαχείριση συγκρούσεων & διαμεσολάβηση© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης