ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Προγράμματα Ανέργων|

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».
Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην
αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων
επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
 1
η
δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 2
η
δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
 3
η
δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ
ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση
επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση https://www.ependyseis.gr
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται
από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 –
2020».
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο