Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Aπο Δευτέρα  27-3-2017 ανοίγουν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο τις επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας για 10,000 άνεργους με προκύρηξη απο τον ΟΑΕΔ.  ∆ικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφόσον αποφασίσουν να µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  ηλεκτρονική  αίτηση υπαγωγής από τις  24-7-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

http://ait.oaed.gr/request_nthe_sctop.asp?id=44

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση και αξιολόγηση ανέργων όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και διαθέτουν σχετική βεβαίωση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και για τη διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά, από τις 09.00πμ-17.00 στο τηλέφωνο 2310463930 (κα Πήτα Ελευθερία – ΤΟΠΣΑ / κα Σαββάκη Κλειώ – ΤΟΠΕΚΟ).

 

ΦΕΚ Β439_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

140723_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τοπσα και Τοπεκο

Επιχορήγηση Επιχειρησεων_ΤΟΠΕΚΟ

Επιχορήγηση Επιχειρησεων_ΤΟΠΣΑ

140723_dhmosia-prosklhsh-OAED

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας   30-66 ετών»

Ξεκινά στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window