ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Νεα Απασχόλησης, Προγράμματα Ανέργων|

Στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017), ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητας Χαλκιδικής.

Α/Α

Περιγραφή Θέσεων

Αριθμός θέσεων

1

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί οικοδομών, εσωτερικών χώρων, τοπίων, κτλ. (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

1

2

Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμοι και Συγκοινωνιολόγοι (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

1

3

Σχεδιαστές Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

1

4

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου)

2

5

Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων)

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει:

α) να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 12 μηνών (μακροχρόνια άνεργοι/ες), ηλικίας 55 έως 67 ετών

β) να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης

γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου.

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 18/06/2021 στα τηλέφωνα 23710 22369 και 23710 24875 και στο mail: kpapoligiros@oaed.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο