Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

 

 

Ένα πλήρες πολυσέλιδο σχέδιο με στόχους και δράσεις σε διάφορους τομείς που αφορούν τη νεολαία, κατέθεσε ο δήμος Θέρμης διεκδικώντας τον τίτλο της 1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης από κοινού με το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, έχοντας την αμέριστη στήριξη του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας, Στέλιου Αποστόλου, ετοίμασαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 2024, που συνοδεύει την αίτηση η οποία υποβλήθηκε στις 7 Ιουλίου, προκειμένου ο δήμος Θέρμης να ανακηρυχθεί 1η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. Τον ίδιο τίτλο διεκδικούν άλλοι έξι δήμοι στην Ελλάδα (Κομοτηνής, Λαρισαίων, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Ορεστιάδας, Νεάπολης Συκεών, Ωραιοκάστρου).

Το μεγάλο πλεονέκτημα του δήμου Θέρμης είναι το πολυεπίπεδο και έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά», κινητοποιώντας μεγάλο μέρος της νεολαίας στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεών του. Επιδιώκοντας ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για τους νέους διεκδικεί τώρα τον τίτλο της «1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024» που θεσμοθετήθηκε από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, ο θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας έχει διττό στόχο. Αφενός να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης και αφετέρου να προβάλει τον δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συμπράττοντες φορείς

Στην προσπάθεια του δήμου Θέρμης συμπράττουν και άλλοι 18 φορείς οι οποίοι είναι: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, Ανατολική Α.Ε., Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, ΝΟΗΣΙΣ, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Ολυμπιακό Μουσείο, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ΜΑΜΑΓΑΙΑ, ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ, Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα, WOMAN ON TOP, Δ-ΙΕΚ Θέρμης, HYATT, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης και ACTION AID HELLAS. Χορηγός είναι η ΚΥΑΝΑ.

Προτεινόμενες Δράσεις

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης από κοινού με το Συμβούλιο Νέων Θέρμης σχεδίασαν και προετοίμασαν το πρόγραμμα δράσεων για το 2024 το οποίο περιελήφθηκε στην πρόταση για την ανακήρυξη του δήμου Θέρμης ως 1η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. Γι’ αυτόν τον λόγο μοιράστηκαν ερωτηματολόγια τόσο ψηφιακά όσο και δια ζώσης σε όλο το δήμο, με σκοπό την καταγραφή των αναγκών της ηλιακής ομάδας 15-29.

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικοί στόχοι για την απασχόληση των νέων, η εθνική στρατηγική για τον αθλητισμό και το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Βασιζόμενοι στους 11 Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία και στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία δημιουργήθηκαν 12 θεματικές ενότητες (1 για κάθε μήνα).

Ενδεικτικά, μερικές από τις θεματικές που επιλέχθηκαν είναι: «Συμμετοχή και Συν-απόφαση», «Νεανική Επιχειρηματικότητα και η Ποιοτική Απασχόληση για όλους», «Παιδεία, Δια Βίου Μάθηση και Επαγγελματικός προσανατολισμός», «Συμμετοχή Νέων στα κοινά και Σύνδεση με την Ε.Ε.», «Κλιματική Αλλαγή, Προώθηση της αγροτικής νεολαίας και Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη», «Αθλητισμός, Πολιτισμός και Τεχνολογία», «Ψυχική υγεία και ευημερία», «Δημοκρατία, Ισότητα φύλων και Κοινωνική Συμπερίληψη».

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει πως «το όραμα του δήμου, το οποίο υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, είναι να δώσει φωνή στους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα. Γι’ αυτό προχώρησε στην ίδρυση του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης που αποτελεί πρωτοποριακό θεσμό για όλη την Ελλάδα. Χάρη στο ειλικρινές ενδιαφέρον των μελών του Συμβουλίου Νέων, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της πολιτικής που τους αφορά, το όραμα του δήμου γίνεται σταδιακά πραγματικότητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το σλόγκαν του δήμου Θέρμης σχετικά με τη συμπερίληψη των νέων στις δράσεις του είναι ‘Μιλάμε με τους νέους, για τους νέους’».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι «η προσπάθεια του δήμου Θέρμης να ανακηρυχθεί ως η ‘1η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας’ εντάσσεται στο συνολικότερο όραμα και τις στρατηγικές μας που αφορούν τη νεολαία. Θα αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση για τον δήμο Θέρμης και θα τον αναδεικνύει ως πρωτοπόρο και παράδειγμα αριστείας στην προσφορά και την υποστήριξη προς τους νέους της περιοχής. Ο δήμος θα αξιοποιήσει αυτόν τον τιμητικό τίτλο για να ενισχύσει την ανάπτυξη προγραμμάτων που απευθύνονται στη νεολαία. Θα διαθέσει περισσότερους πόρους και προσπάθειες για να προωθήσει την εκπαίδευση, την απασχόληση, τον πολιτισμό και την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων. Θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη των νέων, την ανταλλαγή ιδεών και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, η αναγνώριση του δήμου Θέρμης ως ‘Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας’ μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες για συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους δήμους ή ακόμη και περιφέρειες της χώρας που επίσης επιδιώκουν την ανάπτυξη της νεολαίας».

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο