Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και χαρακτηρισμένων κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου που περιλαμβάνονται στο Ε9 με τα περιγραφικά στοιχεία – τοπογραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα. Τήρηση αντίστοιχου αρχείου για τους κοινόχρηστους χώρους.
  • Υπόδειξη των ορίων της Δημοτικής περιουσίας στην διαδικασία πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο εθνικό κτηματολόγιο και στις πράξεις εφαρμογής.
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχεδιαγράμματα επί αιτημάτων για χωρικές μεταβολές των πρώτων εγγραφών του κτηματολογίου που αφορούν στην Δημοτική περιουσία. Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χωρικές μεταβολές ιδιοκτησιών ιδιωτών.
  • Σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις, καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων και προσκυρούμενων εδαφικών τμημάτων, μετατροπών εισφοράς σε χρήμα. Ενημέρωση του κοινού για τις απαλλοτριώσεις.
  • Σύνταξη εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την αλλαγή των διοικητικών ορίων και χορηγεί βεβαιώσεις για τα όρια του Δήμου. Επίσης το Γραφείο χορηγεί  βεβαιώσεις υψομέτρου και άδειες κατασκευής κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίων
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τα έργα και τις μελέτες της Διεύθυνσης.
  • Η σύνταξη εισηγήσεων για τον καθορισμό χώρο εγκατάστασης περιπτέρων.

Επιπρόσθετα με τις παραπάνω αρμοδιότητες το Γραφείο Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας μεριμνά για τις διαδικασίες διοικητικής αποβολής, προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο και ενώπιον πάσης αρχής τη Δημοτική περιουσία από καταπατήσεις, αγωγές ή διεκδικήσεις, ενώ επίσης υποστηρίζει το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας.

τηλ. επικοινωνίας: 2310.365 634,483418, -409

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο