Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και  τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

τηλ. επικοινωνίας: 2313300725, -733, – 734, e-mail : poleodomia@thermi.gov.gr

Δείτε εδώ τα τηλέφωνα & τα email της Υπηρεσίας: ΤΗΛΕΦΩΝΑ-E_MAIL Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο