Η Διεύθυνση Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών,  την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο