Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την εφαρμογή τοπικών πολιτικών για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, καθώς και για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης, την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου.

τηλ. επικοινωνίας : 2313-300764-6, e-mail : paideia@thermi.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο