Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Θέρμης που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχής της Θέρμης. Η προμήθειά του που έγινε μετά από μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας κόστισε 71.217€ και αποτελείται από ταινία μεταφόρτωσης απορριμμάτων με χοάνη υποδοχής.

Πως λειτουργεί: Στο χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης συγκεντρώνονται τα οικιακά απορρίμματα που συλλέγονται κάθε πρωί από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Εκεί συμπιέζονται ώστε να αποκτήσουν μικρότερο όγκο και στη συνέχεια μεταφορτώνονται σε όχημα της υπηρεσίας καθαριότητας για να μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Με τη χρήση του σταθμού μεταφόρτωσης μειώνεται το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης αφού γίνονται λιγότερα δρομολόγια με μεγαλύτερο βάρος απορριμμάτων. Έτσι, γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υπαλλήλων στην Δ/νση Καθαριότητας αλλά και καλύτερη χρήση των οχημάτων-απορριμματοφόρων με άμεσο όφελος τις λιγότερες φθορές και συντηρήσεις

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η λειτουργία της υπηρεσία καθαριότητας με χρήση λιγότερων μέσων όπως προσωπικό και οχήματα, καύσιμα, συντηρήσεις, επισκευές. Στόχος είναι η καλύτερη κάλυψη της αποκομιδής απορριμμάτων του νέου διευρυμένου γεωγραφικά Καλλικρατικού δήμου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο