Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας, Ενημέρωση|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Στο Σχέδιο Δράσης μπορούν να ενταχθούν 8 άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Μετανάστες,
  • Άτομα με αναπηρία,
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3/3/2014 – 30/4/201

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται στην συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελουμένων.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
1Ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου, Κέντρο Χρυσοχοΐας, κτίριο 9.
αρμόδιο πρόσωπο: κα. Σαββάκη Κλειώ
τηλ. επικοινωνίας 2310.461258, Fax: 2310486203, e-mail: info@anatoliki.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΕΚΟ ΕΩΣ 30 ΑΠΡ 2014

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο