Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης ενημερώνει για το μήνα επανυποβολής αιτήσεων για το ΕΕΕ και το επίδομα στέγασης.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο μήνας που πρέπει να επανυποβληθεί η αίτηση του ΕΕΕ ανάλογα με τον μήνα που είχε υποβληθεί η προηγούμενη εγκεκριμένη αίτηση.

Α. Μήνας Έγκρισης

Γ. Διάρκεια ισχύος

Β. Μήνας Επανυποβολής

Μάιος 2020

12μηνη

Μάιος 2021

Νοέμβριος 2020

6μηνη

Ιούνιος 2020

12μηνη

Ιούνιος 2021

Σεπτέμβριος 2020

9μηνη

Δεκέμβριος 2020

6μηνη

Ιούλιος 2020

12μηνη

Ιούλιος 2021

Οκτώβριος 2020

9μηνη

Ιανουάριος 2021

6μηνη

Αύγουστος 2020

12μηνη

Αύγουστος 2021

Φεβρουαρίου 2021

6μηνη

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες.

Επίδομα Στέγασης:

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο