Διαμόρφωση παιδικής χαράς στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου ΔΕ Βασιλικών του Δήμου Θέρμης

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόννηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Αρχικός προϋπολογισμός 110.116,87 € – Τελικό κόστος του έργου: 63.428,05 €

Με το έργο αυτό ανακατασκευάστηκε η υφιστάμενη Παιδική Χαρά του Λιβαδίου. Οι επεμβάσεις που έγιναν ήταν οι εξής:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Αποξύλωση υφιστάμενων παιχνιδιών και ξύλινων κιγκλιδωμάτων
  • Κατασκευή τοιχείου περίφραξης από σκυρόδεμα
  • Κατασκευή ξύλινης περίφραξης και πόρτας
  • Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
  • Επιστρώσεις με πέτρες Καβάλας
  • Κατασκευή ξύλινων καθιστικών
  • Τοποθέτηση παιχνιδιών παιδικής χαράς

 

Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης, κάδων κομποστοποίησης, υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θέρμης

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόννηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου. Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013. Αρχικός προϋπολογισμός 198.583,50 € – Τελικό κόστος του έργου: 185.752,14 €

Με το έργο αυτό έγινε προμήθεια:

  • 410 κάδων κομποστοποίησης
  • 40 υπόγειων κάδων απορριμμάτων
  • 220 κάδοι ανακύκλωσης

 

Εκσυγχρονισμός συστήματος αυτόματης διαχείρισης υπόγειου δημοτικού σταθμού οχημάτων (Parking) Πλατείας Παραμάνας Δήμου Θέρμης»

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόννηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Αρχικός προϋπολογισμός 50.000,00 € – Τελικό κόστος του έργου: 39.453,48 €

Για την διαχείριση της στάθμευσης χρησιμοποιείται ήδη ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου τεχνολογίας μαγνητικής ταινίας, το οποίο λόγω παλαιότητος δεν καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών και δεν υποβοηθά την εύρυθμη κυκλοφορία πέριξ και εντός του Σταθμού.

Πρόθεση του Δήμου είναι αφενός ο πλήρης εκσυγχρονισμός τεχνολογικά, καθώς και η αντικατάσταση του εξοπλισμού (Συσκευή έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου της εγκυρότητας των καρτών των συνδρομητών, στην είσοδο και στη έξοδο του Σταθμού, εξοπλισμός χειροκίνητου Ταμείου για την πληρωμή του αντιτίμου της στάθμευσης είτε των συνδρομών που περιλαμβάνει ταμειακή μηχανή, εκτυπωτή αποδείξεων, εκτυπωτή Βιβλίου Στάθμευσης, εκδότη καρτών και κατεστραμμένων η απολεσθέντων εισιτηρίων κ.λ.π. βοηθητικό εξοπλισμό, κεντρικό Η/Υ, με αντίστοιχο ειδικό λογισμικό για τον έλεγχο της διαχείρισης και της λειτουργίας του Σταθμού, οπτικό σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδας των οχημάτων, αποτελούμενο από την κάμερα λήψεως, Η/Υ και το ειδικό λογισμικό (LPR) για την αναγνώριση και ψηφιοποίηση των πινακίδων, ενσωματωμένο ψηφιακά στο όλο σύστημα διαχείρισης του Σταθμού και αφετέρου η διατήρηση και προσαρμογή των υπολοίπων τμημάτων (αυτόματες ηλεκτροκίνητες μπάρες, αυτόματο σύστημα καθοδήγησης εντός του σταθμού, βοηθητική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την ηλεκτρική τροφοδότηση) της όλης εγκατάστασης σε ένα άρτιο και πλήρες λειτουργικό εκσυγχρονισμένο σύνολο.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο