Προηγμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013. Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2014. Αρχικός προϋπολογισμός: 183.800,00 € – Τελικό κόστος του έργου: 181.602,12 €.

Η δράση απέβλεπε στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών, εύκολων και γρήγορων στη χρήση τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων και κατ΄ επέκταση τη μείωση των δαπανών. Επιπλέον, η λειτουργία συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, διασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και στο αστικό περιβάλλον της περιοχής μας.  Ειδικότερα, μέσα από τα παραδοτέα της δράσης είναι δυνατή:

  • Η καταγραφή βλαβών και κακοτεχνιών για την άμεση επισκευή τους σε μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αλλά και του οδικού δικτύου
  • Η ενημέρωση των δημοτών για τη διεξαγωγή έργων
  • Η διαχείριση εξ αποστάσεως, μέσω της τηλεματικής, μέρους του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (7 ομάδες φωτιστικών σωμάτων – συνολικά 180 λαμπτήρες)

 
 

Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  με απόφαση της, μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης, ενέταξε την πράξη «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ 346717 σε χρηματοδότηση με το ποσό των 13.771.286,99 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Εργα ολοκληρωμένης  διαχείρισης  υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα»  αποτελείται από τα εξής 3 υποέργα:

  1. Μελέτη – κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης
  2. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης
  3. Αρχαιολογικές εργασίες

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
 

Τοπική δράση κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΤΟΠΕΚΟ)

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013. Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Προϋπολογισμός: 11.100,00 € – Τελικό κόστος: 10.085,64 €

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, υλοποίησε το Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης». Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης για το Δήμο Θέρμης αφορούσε την ένταξη 36 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών:

–          Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (13 άτομα),

–          Μετανάστες (2 άτομα),

–          Άτομα με ειδικές ανάγκες (7 άτομα),

–          Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (4 άτομα) καθώς και

–          Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια (10 άτομα)

σε δράσεις συμβουλευτικής στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και δράσεις επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοιμασία των ανέργων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, το Σχέδιο περιελάμβανε πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας (ημερίδα έναρξης και ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων), καθώς επίσης και τη διοργάνωση θεματικού εργαστηρίου δικτύωσης με τίτλο «Τοπικές Συνέργειες ευαισθητοποίησης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

 
 

Σύμφωνο απασχόλησης ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΤΟΠΣΑ)

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013. Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Προϋπολογισμός: 11.218,75 € – Τελικό κόστος: 11.191,52 €

Η Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, υλοποίησε το Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης». Ωφελούμενοι/ες της πράξης όσον αφορά το Δήμο Θέρμης ήταν 6 αγρότες/αγρότισσες και 36 άνεργοι.

Επιπλέον, το Σχέδιο περιελάμβανε πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας (ημερίδα έναρξης και ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων) καθώς επίσης και δράσεις δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων και πληροφόρηση εργοδοτών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο