Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για την έρευνα, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την διερεύνηση επιχειρηματικών προοπτικών σχετικών με την οικονομία του υδρογόνου στην περιοχή των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων (HYDECON)

 hydecon_logo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τάση κατανάλωσης καυσίμων όλο και λιγότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι εμφανής. Το υδρογόνο απαλλαγμένο από κάθε ποσό άνθρακα μπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια για καθημερινές χρήσεις όπως η ηλεκτροδότηση κτιρίων ή η κίνηση των μεταφορικών μας μέσων. Μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται σημαντικές προσπάθειες, κυρίως στα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα κράτη, για τη μετατροπή της προσαρμοσμένης στα καύσιμα άνθρακα υποδομής σε υποδομή με βάση το υδρογόνο.

Ο Δήμος Θέρμης συμμετείχε   σε ένα πρόγραμμα που στόχο είχε  την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με τη οικονομία του υδρογόνου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν  το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Σχολή μαθηματικών και φυσικών επιστημών του Μπλαγκόεβγκραντ και το Ίδρυμα για την οικολογική έρευνα. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν ήταν η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και του Τμήματος χημείας του Μπλαγκόεβγραντ, δράσεις επίδειξης των εφαρμοσμένων τεχνολογιών υδρογόνου για το ευρύ κοινό, μαθητικό και φοιτητικό διαγωνισμό σε θέματα που σχετίζονται με τεχνολογίες υδρογόνου, μελέτη για επιχειρηματικές προοπτικές που σχετίζονται με το υδρογόνο.

Ο Δήμος Θέρμης προμηθεύθηκε  ένα Hydrogen Fuel Cell scooter (μηχανάκι που θα κινείται με υδρογόνο)για τις ανάγκες των υπηρεσιών του και για εκπαίδευση των μαθητών. Το scooter μπορεί να  ανεφοδιάζεται με καύσιμο (υδρογόνο) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού στην τεχνολογία υδρογόνου έγιναν  εκδηλώσεις και επιδείξεις της χρήσης του Hydrogen Fuel Cell scooter σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά. Παράλληλα έγιναν και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη χρήση της τεχνολογίας του υδρογόνου από τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η διάρκεια του έργου ηταν 24 μήνες και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Θέρμης είναι 63.216 ευρώ.Τελικό κόστος 50.639,52 €

 
 

Easy Trip Λύσεις e- Κινητικότητας

easytripΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013». Προϋπολογισμός : 67.013,33€- Τελικό κόστος: 57.838,29€ Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014.

Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί μια ενωμένη προσπάθεια Δήμων της χώρας μας και της Βουλγαρίας καθώς επίσης και βασικών  φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση της κινητικότητας, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Οι φορείς αυτοί είναι: το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ο Δήμος Bansko, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος Θέρμης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ο Δήμος Krumovgrad. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στην άμεση διευκόλυνση κατά κύριο λόγο των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών που πραγματοποιούν τακτικές ή μη μετακινήσεις μεταξύ των δύο κρατών για διάφορους λόγους (εργασία, αναψυχή, τουρισμός).

Αυτό επιτυγχάνεται  με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόμενους χρήστες, μέσω ανεπτυγμένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς» (ITS-IntelligentTransportSystems). Οι χρήστες μπορούν να πληροφορούνται εύκολα τόσο πριν από την έναρξη του ταξιδιού τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, για θέματα κυκλοφορίας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω κινητών τηλεφώνων, Internet και πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση βιώσιμης και περιβαλλοντικής συνείδησης στους μετακινούμενους, η μείωση  -μέσω της ορθής διαχείρισης- της αρνητικής επιρροής της κυκλοφορίας στους αέριους ρύπους και η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό του ταξιδιού του με γνώμονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συναίσθηση.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι www.easy-trip.eu

 
 

Open protocols and tools for the education and training of voluntary organizations in the field of civil protection against natural disasters (forest  fires) in Greece and Bulgaria (OUTLAND)

outlandΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Το πλαίσιο και η αναγκαιότητα

Οι φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες και απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, συχνά με καταστροφικές επιπτώσεις. Η μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών, αλλά κυρίως η μείωση των ζημιών και των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις πυρκαγιές, απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και νέες πρακτικές στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση και ετοιμότητα της κοινωνίας μέσω της γνώσης(εκπαίδευση / κατάρτιση).

Στην Ευρώπη, η διαχείριση των φυσικών καταστροφών εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης, με μια πολύ μικρή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι υπό την ευθύνη κρατικών κυρίως υπηρεσιών και φορέων, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικά Σώματα ενταγμένα στη Δασική Υπηρεσία. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, το προσωπικό των οργανισμών αυτών έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι οι επαγγελματίες της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Κατά τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών, συμμετέχει επίσης ένα δίκτυο εθελοντών στα πλαίσια του υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με διαφορετικό κατά περίπτωση θεωρητικό υπόβαθρο και επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των ομάδων αυτών στηρίζεται συχνά σε γενικές πληροφορίες γύρω από τους μηχανισμούς και τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών, ή επιδείξεις για τη χρήση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εθελοντές περιορίζουν τη δράση τους σε επικουρικά καθήκοντα ή και αυθόρμητες και συχνά μη καλά σχεδιασμένες ενέργειες από τις οποίες μερικές φορές προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ιδίως για την προσωπική τους ασφάλεια.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύστημα για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, έτσι ώστε η συμμετοχή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των δασικών πυρκαγιών να είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, ιδιαίτερα σε μια παραμεθόρια περιοχή με πλούσια βλάστηση και συχνά επεισόδια των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, είναι η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με το θέμα και η ανάπτυξη από κοινού ενός αποτελεσματικού συστήματος συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 Οι στόχοι

Ο γενικός στόχος του OUTLAND, ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ομάδων εθελοντών, που είναι διαπιστευμένοι μέσω των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τις απαραίτητες υποδομές, εργαλεία και μηχανισμούς προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:

α) Η δημιουργία ή/και ενίσχυση των δυνατοτήτων και διαδικασιών εκπαίδευσης/ κατάρτισης, μέσω πρωτοκόλλων, οδηγιών, λογισμικών, και γενικά εργαλείων και μέσων, προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες των εθελοντικών ομάδων,

β) Η βελτίωση των δυνατοτήτων κατάρτισης των εθελοντών στη διασυνοριακή περιοχή με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και μηχανισμών,

γ) Η δημιουργία θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της διασυνοριακής περιοχής με την αύξηση της ικανότητας των φορέων να κατανοήσουν καλύτερα και να ενεργήσουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την εφαρμογή προληπτικών δράσεων έναντι των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, καθώς και δράσεων αποκατάστασης μετά από δασικές πυρκαγιές,

δ) Η ενισχυση του ενδιαφέροντος και η κινητοποίηση εθελοντών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών,

ε) Η πρόταση για τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, με την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας καθώς και Πανεπιστημίων / Ερευνητικών Κέντρων, κ.λ.π.

Τα παραδοτέα και αποτελέσματα

Τα σημαντικότερα παραδοτέα ήταν:

 • Η καταγραφή και αξιολόγηση του σημερινού καθεστώτος, των ειδικών αναγκών και των προσδοκιών των εθελοντών σε προγράμματα κατάρτισης, υλικά και εργαλεία,
 • Η οργάνωση ενός Κέντρου για την κατάρτιση των εθελοντών στο Δήμο Θέρμης, μαζί με μία υπαίθρια μονάδα εκπαίδευσης,
 • Η οργάνωση μίας μονάδας για την κατάρτιση των εθελοντών στο Δήμο Κομοτηνής,
 • Η οργάνωση μίας διασυνοριακής μονάδας κατάρτισης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς,
 • Ο εξοπλισμός των εθελοντών πυροσβεστών σε 9 κλιμάκια του Δήμου Zlatograd,
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών εγχειριδίων, οδηγών, βάσεων δεδομένων και λογισμικών για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές) και την αντιμετώπιση ζητημάτων προσωπικής ασφάλειας και ατυχημάτων,
 • Η δημιουργία πολυγλωσσικής (ελληνικά-αγγλικά-βουλγαρικά) ιστοσελίδας με εκτενείς πληροφορίες για το πρόγραμμα και πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning,
 • Η δημιουργία μίας πολυγλωσσικής open source πλατφόρμας e-learning με το εκπαιδευτικό υλικό (μαθήματα) και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
 • Η βελτίωση και χρήση εφαρμογών διαχείρισης και προσομοίωσης πυρκαγιάς για την εκπαίδευση των εθελοντών, στη βάση εφαρμογών που είναι ήδη διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται από τους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
 • Η δημιουργία εφαρμογής για smartphone, η οποία θα επιτρέπει σε κάθε ομάδα εθελοντών να τραβήξει και να στείλει στο σταθμό βάσης κατάρτισης geolocated φωτογραφίες, να καταγράφει και να απεικονίζει τα λεπτομερή δρομολόγια για τη μετακίνηση τους από το σταθμό βάσης, να αναφέρει στο σταθμό βάσης την ακριβή θέση τους, κ.λπ.
 • Η δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης,
 • Η πραγματοποίηση διασυνοριακών εκπαιδευτικών συναντήσεων,
 • Η πραγματοποίηση διασυνοριακών εκθέσεων σχετικών με την κατάρτιση των εθελοντών (υλικά, εξοπλισμός, εργαλεία, κ.λπ.)
 • Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών απαιτήσεων για την εξασφάλιση της μονιμότητας της κατάρτισης εθελοντών και η δημιουργία ένος οδικού χάρτη για τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που πρέπει να αναληφθούν.

 Οι εταίροι

Δήμος Θέρμης (Project Leader), Δήμος Κομοτηνής, Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου «Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», Institute of Mathematics and Informatics / Bulgarian Academy of Sciences, Municipality of Zlatograd.

Προϋπολογισμός (μόνο για το Δήμο Θέρμης ):477.140,00€. Τελικό κόστος :442.819,37€

 
 

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Τριαδίου (περιοχή επέκτασης)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Ο Δήμος Θέρμης συμμετείχε στο παραπάνω έργο ως εταίρος με την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ» το οποίο έδρασε συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις του ενταγμένου έργου μεγιστοποιώντας  το όφελος και την  επιρροή του στους κατοίκους της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων που ανέλαβε  ο Δήμος Θέρμης ανερχόταν  στο ποσό των 450.000 €. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν  13 μήνες .Επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν η «Αναπτυξιακή Πέλλας Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ» ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν επίσης η «Περιφερειακή ενότητα Πέλλας» και ο «Δήμος Γευγελής» από την γείτονα χώρα.

Τελικό κόστος 442.540,07€

 
 

«Construction and Improvement of Drainage and Waste Water Networks» με ακρωνύμιο Drainage

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Ο Δήμος Θέρμης  μαζί με το Δήμο Ωραιοκάστρου (επικεφαλής εταίρος) και τους Δήμους smolyan και Mineralni Bani μέσω του έργου με τίτλο «DRAINAGE», σχεδιάζουν να βελτιώσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και των αποβλήτων αλλά και τον καθαρισμό του νερού στο Δήμο Σμόλιαν, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε περιοχές όπου το νερό και τα  συστήματα αποχέτευσης είναι σε κατάσταση που δεν είναι σχετικές με το σύγχρονο τρόπο ζωής και δεν συμβαδίζουν  με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η δράση αυτή θα  αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί μέσα από το εταιρικό σχήμα  και σκοπό έχει να βοηθήσει τα χωριά Kolets, Angel Voyvoda και Gorno Sirakovo  να κατασκευάσουν μέρος της ύδρευσης και της αποχέτευσης τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση και την υγιεινή σε ολόκληρη την περιοχή και την παροχή ενός ευνοϊκού και υγιούς περιβάλλοντος  για τον πληθυσμό των παραπάνω χωριών

Φορείς υλοποίησης

 • Δήμος Θέρμης
 • Δήμος  Ωραιοκάστρου (Επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος  smolyan
 • Δήμος Mineralni Bani

Ο προϋπολογισμός των δράσεων που θα αναλάβει ο Δήμος Θέρμης ανέρχεται στο ποσό των 1.553.838,05€. Λήξη προγράμματος 31-12-2015

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο