Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης

Πρόκειται για το μεγάλο έργο των αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (624.320,63€ συμβατική αξία) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Στον Αγ. Αντώνιο με την ανάπλαση τμήματος της οδού Βενιζέλου, της πλατείας και των πεζοδρομίων γύρω από αυτή ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο, όπως και στο  Μονοπήγαδο που ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των πεζοδρομίων της κεντρικής οδού και ο ηλεκτροφωτισμός, η κατασκευή κρήνης και ενός χτιστού πηγαδιού στο  Λαογραφικό Μουσείο Ποντιακής Μνήμης.

Στο Λιβάδι ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών με τη κατασκευή των πεζοδρομίων της κεντρικής οδού του οικισμού, από την παιδική χαρνά και το αγροτικό ιατρείο, έως την πλατεία του Ηρώου, με την ανακατασκευή τμήματος της κεντρικής πλατείας. Ξεκίνησαν οι εργασίες στην Περιστερά από την παιδική χαρά προς το κοινοτικό κατάστημα με συντήρηση περιφράξεων και θα συνεχιστούν με ανάπλαση των υπόλοιπων τμημάτων στον πυρήνα του οικισμού, αφού προηγηθεί τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, σε εφαρμογή μέρους της υφιστάμενης μελέτης, ώστε να μη καταστραφεί το έργο της ανάπλασης όταν θα ενταχθεί σε πρόγραμμα και θα κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο.

 
 

Αναδασώσεις και αποκατάσταση καμένων δημοτικών δασικών εκτάσεων Δήμου Θέρμης

Προϋπολογισμός : 7.562,77€ – Τελικό κόστος: 7.393,71€

Το έργο  περιλαμβάνει αναδάσωση σε δημοτικές δασικές εκτάσεις του Δήμου Θέρμης, που έχουν καεί και κηρυχθεί αναδασωτέες, όπως η προτεινόμενη περιοχή νότια και σχεδόν σε επαφή με τον οικισμό της Καρδίας, συνολικής έκτασης 4,34 στρ, στην οποία απαιτείται αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού με φύτευση. Επιπλέον, η αναδάσωση των παραπάνω εκτάσεων στοχεύει στην οικολογική αναβάθμιση της περιοχής και στην αισθητική βελτίωση του τοπίου της.

Τα προτεινόμενα προς φύτευση είδη (κυπαρίσσι και τραχεία πεύκη) αποτελούν είδη της ιθαγενούς χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής, είναι ανθεκτικά και προσαρμοσμένα στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της, ανταποκρίνονται στους σκοπούς της φύτευσης, αναπαράγονται εύκολα, ώστε να είναι εύκολη η προμήθειά τους από το εμπόριο, ενώ η εγκατάσταση και διατήρησή τους είναι χωρίς σημαντικό κόστος.

Ακόμη, για λόγους αύξησης της πιθανότητας επιβίωσης των φυταρίων, προτείνεται η συντήρηση των φυτεύσεων για όλο το επόμενο μετά τη φύτευση έτος, με βοτάνισμα και σκάλισμα, διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού και ποτίσματα (κυρίως κατά την ξηροθερμική περίοδο).

Η υπό μελέτη έκταση της Καρδίας αποτελεί μέρος του τεμαχίου με αριθμό 748ιζ, το οποίο μεταβιβάστηκε στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Μίκρας με την υπ. αριθμ. 2045/11-7-2002 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η έκταση αυτή της Καρδίας είχε καεί και κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ. αριθμ. 3756/24-10-2008 απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης.

 
 

Βελτίωση αντιπυρικής προστασίας δημοτικών δασικών εκτάσεων Δήμου Θέρμης

Προϋπολογισμός: 710.400,00€ – Τελικό κόστος: 440.840,69€

Η προτεινόμενη Πράξη που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας των δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων του Δήμου Θέρμης περιλαμβάνει :

  • Παρόδιες κλαδεύσεις και καθαρισμούς κατά μήκος των δασικών δρόμων «Φράγμα Τριαδίου – Μουσταφά Μανδρί», «Μερσινούδα – Νερού Μάνα» και «Πλατανάκια – Καρά ρέμα», στο δημοτικό δασόκτημα Ισενλή της Θέρμης, για τη διακοπή της συνέχειας της καύσιμης ύλης με τη δημιουργία κατακόρυφης πυρασφαλιστικής ζώνης μεταξύ εδάφους και κόμης, σε συνολική έκταση 302,26 στρ.
  • Καθαρισμούς και κλαδεύσεις στα δημοτικά αλσύλλια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης, για την απομάκρυνση της υποβλάστησης, τη μείωση της καύσιμης ύλης που έχει συγκεντρωθεί και τη βελτίωση της πρόσβασης στο εσωτερικό τους,
  • Τη διάνοιξη δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στο δασόκτημα Ισενλή, συνολικού μήκους 1.573 μ. από τη θέση «Μερσινούδα» έως τη θέση «Μουσταφά μανδρί», που συνδέει τον κεντρικό δρόμο του δασοκτήματος «Φράγμα Τριαδίου – Μερσινούδα – Νερού Μάνα», με υφιστάμενο δασικό δρόμο στην περιοχή «Μουσταφά μαντρί», δημιουργώντας μία διέλευση του «Δεσή» ρέματος στην κεντρική περιοχή του δασοκτήματος, παρακάμπτοντας την υπάρχουσα σήμερα σύνδεση και μειώνοντας την κατά 5 χλμ. περίπου, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας επέμβασης των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισής τους σε μια σχετικά μεγάλη έκταση στα κεντρικά του δασοκτήματος, εκατέρωθεν του «Δεσή» ρέματος, το οποίο στερείται σήμερα οδικού δικτύου και δυνατότητας πρόσβασης,
  • Την κατασκευή 3 υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις δασικές θέσεις : «Μεσινούδα» του δασοκτήματος Ισενλή Θέρμης, «Αγ. Παρασκευή» Λακκιάς και «Αγ. Ιωάννης» Βασιλικών, για την πύκνωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας και τον απρόσκοπτο και ταχύτερο ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης, καθώς σημαντικές ποσότητες ύδατος που θα υπάρχουν αποταμιευμένες και διεσπαρμένες στην περιοχή για να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κάθε μία από τις υδατοδεξαμενές θα έχει χωρητικότητα 280 m3, θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της υπόγεια και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Η δεξαμενή του Ισενλή θα πληρώνεται από υφιστάμενη δημοτική γεώτρηση και θα τροφοδοτεί πυροσβεστικό κρουνό που θα τοποθετηθεί επί του κεντρικού δασικού δρόμου του δασοκτήματος (δρόμος «Φράγμα Τριαδίου – Μερσινούδα – Νερού Μάνα»), αυτήτης Λακκιάς θα πληρώνεται από υφιστάμενη δημοτική γεώτρηση ύδρευσης και θα τροφοδοτεί πυροσβεστικό κρουνό που θα τοποθετηθεί επί αγροδασικού δρόμου πλησίον του εξωκκλησιού της Αγ. Παρασκευής Λακκιάς, ενώ η δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη θα πληρώνεται από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Δήμου που τροφοδοτεί με νερό ύδρευσης τους οικισμούς Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου και θα τροφοδοτεί πυροσβεστικό κρουνό που θα τοποθετηθεί επί του ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου «Βασιλικών – Αγ. Ιωάννη» πλησίων του ομώνυμου εξωκκλησιού.

 
 

Προβολή και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ορεινών ΟΠΑΑΧ Δήμου Βασιλικών, Ν. Θεσ/νίκης (Δ.Δ. Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου & Περιστεράς)

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ) Άξονας : 3 «Προβολή & προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» / Μέτρο 313Α. Υπεγράφη σύμβαση τον Απρίλιο του 2014 και είναι σε εξέλιξη. Προϋπολογισμός: 55.104,00 € – Τελικό κόστος: 43.532,16 €.

Αφορά στην προβολή και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ Δ.Ε. Βασιλικών Δήμου Θερμής (Τ.Κ. Αγ. Αντώνιου, Λιβαδίου & Περιστεράς) μέσω των ακόλουθων ενεργειών δημοσιότητας και προβολής:

  • Συλλογή πληροφοριακού υλικού, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού. Αφορά την έκδοση ενός κεντρικού εντύπου, όπου θα προβάλλονται όλες οι κατηγορίες εναλλακτικής μορφής καθώς και οδηγός – χάρτης.
  • Συλλογή πληροφοριακού υλικού, σχεδιασμός και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών.
  • Συλλογή πληροφοριακού υλικού, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών – προθηκών – ηλεκτρονικής διαφήμισης. Αφορά την εκτύπωση αφισών καθώς και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις μέσω DVD και προθήκες (stand με θήκες) για τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού σε Δημαρχεία και άλλες υπηρεσίες.
  • Συλλογή υλικού, σχεδιασμός ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου. Η δράση αυτή αφορά στην ηλεκτρονική προβολή του εναλλακτικού τουρισμού και των κατηγοριών του μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης. Η πύλη θα συνδέεται άμεσα με την ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης αλλά και με αυτές άλλων τουριστικών φορέων και τουριστικών επιχειρήσεων. Η ηλεκτρονική πύλη θα λειτουργεί με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευκολία πλοήγησης και η γρήγορη άντληση πληροφοριών από τους επισκέπτες – χρήστες. Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική πύλη θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εναλλακτικού τουρισμού, προορισμούς, διαδρομές, πρόγνωση καιρού, αξιοθέατα, διαμονή, διασκέδαση, κλπ.

 
 

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης 

Ο Δήμος  Θέρμης με την υπ. αριθμ. 434/2014 απόφαση του ΔΣ Θέρμης  υπέβαλλε πρόταση στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη  της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  στον άξονα προτεραιότητας 3 Μέτρο 322 για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του  προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη  της Ελλάδας 2007-2013»  με την με αρ. πρωτ. 23137/16-4-2015  απόφαση της , ενέταξε σε χρηματοδότηση την πράξη «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης»» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949890 με προϋπολογισμό 1.230.000,00 ευρώ  .

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της κεντρικής οδού του οικισμού Αγίου Αντωνίου (οδός Βενιζέλου) και του  δημοτικού άλσους στην είσοδο του οικισμού στην ΤΚ Αγ. Αντώνιου της  ΔΕ Βασιλικών. Θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και αποτελεί συνέχεια του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου)”.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο