Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Β. Ταβάκη και Καραολή Δημητρίου Δήμου Θέρμης

Προϋπολογισμός έργου (με τα τέσσερα υποέργα του ) 3.300.000€ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη του 2015.

Η πράξη αφορά την “ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β. ΤΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ”. Το συνολικό μήκος των προς διαμόρφωση τμημάτων της οδού Ταβάκη είναι 680 μ. και της  οδού Καραολή είναι 1000 μ. Αναλυτικά, οι επεμβάσεις είναι οι παρακάτω:Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος με ταυτόχρονη αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων, διαμόρφωση πεζοδρομίων για ασφαλή μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρίες, δημιουργία ποδηλατοδρόμου  διαμόρφωση εσοχών για στάθμευση οχημάτων, διαμόρφωση κυκλικού κόμβου  (Β. Ταβάκη – Σωτ. Πέτρουλα). Στο έργο εντάσσεται ακόμη  η κατασκευή ηλεκτροφωτισμού των οδών, η κατασκευή δικτύου άρδευσης, η ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης, η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων και η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.

 
 

Αξιοποίηση γεώτρησης Συναδού και κατακσευή αγωγού σύνδεσης με Κοτρώνι

Προϋπολογισμός : 284.350,86€ Τελικό κόστος: 127.720,51 Ολοκληρώθηκε τον Μαϊο του 2014.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την σύνδεση με τη γεώτρηση στη θέση Συναδού μέσω αντλιοστασίου, την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού 2.944 μέτρων που θα μεταφερθεί το νερό της γεώτρησης στην ενδιάμεση δεξαμενή εξισορρόπησης στη θέση Ανδρόνι, κατασκευή ενδιάμεσης ρυθμιστικής δεξαμενής στη θέση Ανδρόνι η οποία θα περιλαμβάνει και τον απαραίτητο εξοπλισμό, την κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου στη γεώτρηση, προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας και των απαραίτητων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλητικού συγκροτήματος, την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτρικού πίνακα, την προμήθεια και τοποθέτηση τριών αντλιών στη δεξαμενή και τέλος την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδραυλικών εξαρτημάτων.

 
 

Κατασκευή 2ου 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 € – Τελικό κόστος: 640.000,00 €. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013.

Το διθέσιο ολοήμερο που θα κατασκευαστεί θα έχει εμβαδό 320,14 τ.μ. και θα αποτελείται από τρεις αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 48,72 τ.μ. η κάθε μία, ένα γραφείο νηπιαγωγών εμβαδού 11,29 τ.μ., μία κουζίνα εμβαδού 19,60 τ.μ., τραπεζαρία εμβαδού 9,63 τ.μ. , WC εμβαδού 19,04 τ.μ., αποθήκη εμβαδού 11,22 τ.μ. και ένα διάδρομο 8,64 τ.μ. Το κτίσμα των πρόσθετων αιθουσών θα περιλαμβάνει στο ισόγειο ένα βοηθητικό χώρο εμβαδού 98,83 τ.μ. , ενώ στον όροφο μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εμβαδού 92,20 τ.μ., ένα WC εμβαδού 2,89τ.μ., και ένα WC ΑΜΕΑ εμβαδού 3,74τ.μ.

 
 

Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Δήμου Θέρμης

Προϋπολογισμός : 136.109,96- Τελικό κόστος: 132.271,30€ Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014.

Όλο το έργο περιλάμβανε 9 διαφορετικά πακέτα, τα οποία είναι τα κάτωθι – Πακέτο Α΄: Υπολογιστές – μηχανές γραφείου – Πακέτο Β΄: Διαδραστικοί πίνακες – Πακέτο Γ΄: Έπιπλα – Πακέτο Δ΄: Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας – Πακέτο Ε΄: Εξοπλισμός Γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής – Πακέτο Στ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης – Πακέτο Ζ΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής – Πακέτο Η΄: Εξοπλισμός εργαστηρίων Μηχανολογίας- ηλεκτρολογίας – Πακέτο Θ΄: Λοιπός Εξοπλισμός Όλα τα παραπάνω πακέτα εκτός του πακέτου Ζ΄ ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Για το πακέτο Ζ΄ μολονότι έγιναν 4 διαγωνιστικές διαδικασίες και ειδικά η τελευταία με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν βρέθηκε ανάδοχος για την προμήθεια του  εξοπλισμού.

 
 

Τεχνική Βοήθεια Δήμου Θέρμης

Προϋπολογισμός : 50.000,00€- Τελικό κόστος: 45.000,00€

Παροχή Τεχνικής Βοήθειας:

  • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου Θέρμης έναντι του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ
  • την παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών μέχρι την υποβολή τους σε συγκεκριμένους άξονες των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
  • τη συμβουλευτική υποστήριξη στην παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Δήμου

Δεδομένου ότι το κάθε έργο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ωριμότητας και πολυπλοκότητας, το αντικείμενο του έργου της Τεχνικής Βοήθειας πρέπει να ακολουθήσει τη δομή της επιμέρους υποστήριξης σε θέματα Διαχειριστικής, Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο