Ο Δήμος Θέρμης εστιάζοντας σε κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα στήριξης παιδιών, εφήβων & γονέων εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης του Δήμου.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η παροχή πληροφόρησης, υποστήριξης και ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας του Δήμου, η πρόληψη και η διαχείριση θεμάτων, η ευαισθητοποίηση και η καθοδήγηση των γονιών, η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης όλων των μερών της σχολικής κοινότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων, μέσα από ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συναντήσεις.

Επιγραμματικά υλοποιούνται δράσεις όπως:

 • Ατομική και Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη: Η στήριξη των γονέων και των μαθητών/μαθητριών έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό και δομείται σε δυο επίπεδα: Ατομικό (γονέα ή παιδιού ) και Οικογενειακό (Συναντήσεις με τους δυο γονείς  ή/και με όλη την οικογένεια)

 • Σχολές Γονέων για γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο-Λύκειο) εκπαίδευση. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων και η ενδυνάμωσή τους στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου τους, ώστε να ανταποκριθούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.

 • Ομαδική Συμβουλευτική Στήριξη Μαθητών: Σκοπός των συναντήσεων είναι μέσα από το παιχνίδι, βιωματικές ασκήσεις και με δομημένες ψυχο-εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε ένα περιβάλλον με σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού και συνεχή καθοδήγηση από ειδικούς, τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια μέσα σε μια μικρή ομάδα,και

 • να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να τα εκφράσουν και να τα διαχειριστούν,

 • να εξασκηθούν σε κοινωνικές δεξιότητες όπως η υπομονή, και να εφοδιαστούν με χρήσιμα εργαλεία ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς

 • να καταφέρουν να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τη δυσφορία που τους προκαλεί το έντονο άγχος και να αντικαταστήσουν τις μη λειτουργικές συμπεριφορές με νέες, πιο βοηθητικές

 • Πρόγραμμα «Ορθή χρήση & Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» για γονείς και εκπαιδευτικούς: Δίνεται πληροφόρηση σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Κανόνες ασφαλούς διαδικτύου & Ηθική στο διαδίκτυο. Οφέλη διαδικτύου, όρια και ο ρόλος της οικογένειας. Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια – forum επικοινωνίας, τεχνοφοβία, κίνδυνοι και γκρίζες ζώνες του διαδικτύου. Χρήση, κατάχρηση & εθισμός στο διαδίκτυο: πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης

 • Ομιλίες-Διαλέξεις: Ανοιχτές προς όλους, για την ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και θέματα που άπτονται της επικαιρότητας και των ενδιαφερόντων των γονέων.

 • Βιωματικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών: Οι γενικοί στόχοι είναι να έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με μια διαφορετική οπτική και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της πάνω σε ζητήματα της καθημερινότητάς τους, να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση των προσωπικών τους στάσεων και να συνειδητοποιήσουν πως αυτές επηρεάζουν την αντίληψη της καθημερινότητας και τους χειρισμούς τους, να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν σε συνεργασία με τους συναδέλφους και τα άλλα συστήματα

             

Με έναρξη το 2020, το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε “Συμβουλευτικός Σταθμός υποστήριξης μαθητών και γονέων  Δήμου Θέρμης». O Δήμος Θέρμης λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά λόγω του κορωνοϊού Covid-19, οι παρεχόμενες υπηρεσίες/δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού υλοποιήθηκαν κατά βάση, μέσω του διαδικτύου. Οι διαδικτυακές συναντήσεις έδωσαν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ψυχολόγων του προγράμματος και συμμετεχόντων και αποδείχθηκαν εξ ίσου αποτελεσματικές στη μετάδοση γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών.

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

 • Σχολές Γονέων για γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Ομιλίες -Διαλέξεις Ευαισθητοποίησης Κοινωνικού Συνόλου

 • Συναντήσεις με Εφήβους: Οι Έφηβοι και τα Συναισθήματά τους 

Κύκλος έξι (6) διαδικτυακών συναντήσεων, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συζητήθηκαν θέματα που τους απασχολούν, στοχεύοντας να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό,  τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους

 • Ατομική & Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη

Συνεδρίες ατομικές και οικογενειακές, διατηρώντας το συμβουλευτικό χαρακτήρα, το

απόρρητο των πληροφοριών που επικοινωνούνται και τη διάρκεια των 60 λεπτών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, σε κάθε έναρξη σχολικής περιόδου γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις σε διευθυντές/ντριες, εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για όλους τους γονείς παιδιών που φοιτούν στα σχολεία του δήμου, διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο με τις δράσεις του έργου σε όλους του μαθητές μέσω των σχολείων, ενώ η επικοινωνία και προβολή του έργου γίνεται από όλα τα διαδικτυακά μέσα του Δήμου

Περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Νέα Γενιάς και Εθελοντισμού

τηλ.: 2313-300764-66

e-mail : paideia@thermi.gov.gr

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο