Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Νέοι και νέες από  είκοσι χώρες της ΕΕ συναντήθηκαν στο Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας  για να συζητήσουν σημαντικά θέματα σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και το «Ρόλο των Συμβουλίων Νέων στην ενίσχυση της Δημοκρατίας». Ειδικότερα, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού σεμιναρίου  με τον τίτλο «Ο ρόλος των Συμβουλίων Νέων στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας στο Στρασβούργο από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου, υπό την διοργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Θέρμης εκπροσώπησε ο υπεύθυνος Εσωτερικής Επικοινωνίας, Σταύρος Παπαγιάννης. Αποτέλεσε μία από τις τρεις συμμετοχές εκ μέρους της Ελλάδας, σε σύνολο συμμετεχόντων 20 χωρών.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικές κοινωνίες σήμερα, αλλά και τρόποι άμβλυνσής τους με την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών παρουσιάστηκε η μέθοδος της Σοσιοκρατίας με την οποία λειτουργεί το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μέθοδος της Σοσιοκρατίας εξασφαλίζει την δημοκρατική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποτελεί μοναδικό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη.

Το σεμινάριο αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για δικτύωση του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης με άλλους φορείς νεολαίας από όλη την Ευρώπη, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής απόψεων και καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι σε θέματα δημοκρατίας και νεανικής συμμετοχής.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο