Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Δελτία Τύπου|

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης εξέδωσε με απόφασή του το παρακάτω ψήφισμα που αφορά το έργο του ΣΜΑ Ευκαρπίας:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης εκφράζει την απόλυτη συμφωνία του με το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που κατασκευάζεται στην Ευκαρπία στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας είναι ένα έργο αναγκαίο και περιβαλλοντικά ωφέλιμο που συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αξιοποιεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ και μειώνει το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, σε συνδυασμό με το ΣΜΑ Φοίνικα που ήδη λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ του Ανατολικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του δήμου Θέρμης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης δηλώνει ότι είναι αδιανόητο και παράλογο να μην επιταχύνονται και αντίθετα να διακόπτονται σήμερα έργα που μειώνουν το δημοτικό κόστος, σε μια περίοδο που οι δήμοι ασφυκτιούν από την περικοπή των χρηματοδοτήσεών τους.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα για αποζημίωση θετικών ζημιών της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου, που έχουν κατατεθεί στο Σύνδεσμο ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ημερησίως και θα αφορούν στην υπερδεκάμηνη διακοπή του έργου καθώς και την υποχρέωση επιπλέον αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση διακοπής του έργου και διάλυσης της σύμβασης, το δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβάρυνσης των δήμων και των δημοτών με νέα χαράτσια και χρέη χωρίς λόγο.

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου για το έργο του ΣΜΑ Ευκαρπίας εδώ και 4 μήνες και πρέπει για το συμφέρον των πολιτών όλου του νομού να προβεί άμεσα στην επανεκκίνηση του έργου και στην πλήρη εφαρμογή της νομιμότητας.

Κανείς μας δεν δικαιούται αυτές τις στιγμές, που δοκιμάζονται οι πολίτες των δήμων μας, να μεταφέρει νέα οικονομικά βάρη στις πλάτες τους και για το λόγο αυτό δηλώνουμε ότι δεν θα αναγνωρίσουμε καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού και των δημοτών από καθυστερήσεις αναγκαίων και νόμιμων έργων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο