Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

 Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» και ειδικότερα στην κατηγορία Πράξης: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 31/2012 μελέτη με τίτλο έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης», προϋπολογισμού 3.433.000,00€, με σκοπό τη χρηματοδότησή του από το ανωτέρω πρόγραμμα.

Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της προέγκρισης για δημοπράτηση. Η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης συντάχθηκε από ιδιώτες μελετητές το 2011, το κόστος της ανήλθε στο ποσό των 57.500,00€ περίπου και πληρώθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου. Στα πλαίσια της μελέτης προβλέπεται και ο αγωγός Σ.4, ο οποίος τοποθετείται κατά μήκος της οδού από τον οικισμό έως τις σχολές ΟΑΕΔ και εξυπηρετεί ιδιοκτησίες που βρίσκονται μεν εκτός οικισμού, αλλά είναι δομημένες και υπάρχει ανάγκη αποχέτευσής τους. Επίσης η περιοχή εμφανίζει οικιστικό ενδιαφέρον και υπάρχει η προοπτική δόμησής της. Ένα τμήμα του ανωτέρω αγωγού διέρχεται αναγκαστικά από ιδιοκτησίες προκειμένου να συνδεθεί με τον ΚΑΑ (κεντρικό αποχετευτικό αγωγό). Λόγω της αντίδρασης των ιδιοκτητών των εν λόγω ιδιοκτησιών, είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις και να χαθεί η χρηματοδότηση.

Η Διοίκηση εξετάζει διάφορες λύσεις για να μην χαθεί η χρηματοδότηση και επιθυμεί να τις συζητήσει με τους κατοίκους. Για το λόγο αυτό ΚΑΛΟΥΜΕ τους κατοίκους της Λακκιάς σε ενημέρωση, την Κυριακή 7-7-2013 και ώρα 20:30 στην Αίθουσα του Ενοριακού Κέντρου. 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο