Προκηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και συγκεκριμένα των Δράσεων Δικτύωσης και Συμβουλευτική – Πληροφόρηση – Υποστήριξη της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για τη «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων και Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 17649/17-5-2013 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο