Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

Σύμφωνα με την με αριθμ. 101/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Θέρμης μετά την 3η κατακύρωση, με τη συγκέντρωση προσφορών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης αυτής θα προμηθευτούν τα ειδικά σχολεία του Δήμου Θέρμης με εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης (Πακέτο ΣΤ΄) και εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής (Πακέτο Ζ΄) όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμ. Πρωτ. 2407/22-1-2014 σχετική διακήρυξη.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, σας παρακαλώ όπως καταθέσετε φάκελο προσφοράς  για τα προαναφερθέντα είδη μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου  2014, ώρα 13.00 μ..μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δεύτερη Διακήρυξη


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο