Προκηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και συγκεκριμένα των Δράσεων Δικτύωσης (Τοπικά Δίκτυα Στήριξης και Απασχόλησης ΕΚΟ) της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για την Ι. Οργάνωση ενός Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης με τίτλο: «Τοπικές Συνέργειες ευαισθητοποίησης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»  και τη ΙΙ. Δημιουργία και Παραγωγή Ενημερωτικών Εντύπων Τοπικού Δικτύου Στήριξης και Απασχόλησης Ε.Κ.Ο. Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 25546/3-7-2013 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο