Διακηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και συγκεκριμένα της Δράσης Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για το Πρόγραμμα Ενεργειών Εαυισθητοποίησης Τοπικής Κoινωνίας Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 10616/21-3-2013 πρόσκληση που ακολουθεί.

Μελέτη – Πρόσκληση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο