Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο : «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την διαχείριση του έργου DRAINAGE» προϋπολογισμού 4.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Τμήμα Πρoγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης, στο Δημαρχείο Θέρμης, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης .

Αρμόδιος υπάλληλος Παύλου Ιωάννης , τηλ. 2313300777, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : i.pavlou@thermi.gov.gr  φαξ : 2310464421.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο