Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Με βάση την από 9/2/2015 ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και με δεδομένη τη μη απαιτούμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος των τοπικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, έως την καταλυτική ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015), ανακοινώνεται η παράταση της πρόσκλησης για τον ορισμό εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας: τηλ. 2313.300.702, για την αποστολή δηλώσεων ενδιαφέροντος fax : 2310464.421, e-mail : mayor@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο