Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

UnescoΣτο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” της UNESCO (Global Network of Learning Cities) εντάχθηκε ο Δήμος Θέρμης. Το δυναμικό, αυτό, διεθνές δίκτυο στοχεύει στην υποστήριξη και κινητοποίηση των διαδικασιών και των πρακτικών δια Βίου Μάθησης σε επίπεδο δήμων και τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο που αριθμεί πάνω από 195 μέλη από 47 χώρες αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO, που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι τρίτη χώρα, παγκοσμίως, σε αριθμό συμμετοχών.
Στόχος της UNESCO είναι η διαμόρφωση ενός παγκοσμίου δικτύου πόλεων που θα κινητοποιήσει και θα στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης για τους όλους τους πολίτες τους μέσα από δημιουργικό διάλογο την ανάπτυξη δεσμών και συνεργασιών και την ανάπτυξη των ανάλογων εργαλείων.
Συγκεκριμένα, το “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” στοχεύει στη προαγωγή της Δια Βίου Μάθησης μέσα από την υλοποίηση πρακτικών στην εκπαίδευση, που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες, στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των πόλεων-μελών του Δικτύου, καθώς και στη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, δίκτυα και άλλους φορείς που προωθούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στις πόλεις. Μέσω του Δικτύου υλοποιούνται επίσης προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εκπαίδευσης. Άλλος ένας στόχος του δικτύου είναι η συμβολή στην επίτευξη των Στόχων της Αειφορικής Ανάπτυξης, ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη δια Βίου Μάθηση καθώς και στη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και αειφορικών πόλεων και οικισμών.

Τι είναι η Πόλη που Μαθαίνει;

Η Πόλη που Μαθαίνει προωθεί τη δια Βίου Μάθηση για όλους. Σύμφωνα με την UNESCO η Πόλη που Μαθαίνει:
• κινητοποιεί και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει σε όλους τους τομείς ώστε να προάγει τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως και την ανώτατη εκπαίδευση
• συμβάλει στην αναζωογόνηση της μάθησης στις οικογένειες και τις κοινότητες
• διευκολύνει τη μάθηση στους χώρους εργασίας
• συμβάλει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη μάθηση
• συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης και
• υιοθετεί την κουλτούρα της δια βίου μάθησης

Γιατί να είμαστε μια Πόλη που Μαθαίνει;

Η δια βίου Μάθηση θέτει τις βάσεις για αειφορική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η ιδέα της μάθησης καθ όλη τη διάρκεια της ζωής είναι βαθιά ριζωμένη σε όλους τους πολιτισμούς. Σήμερα που οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές νόρμες επαναπροσδιορίζονται σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, η δια βίου Μάθηση γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι άνθρωποι που συνηθίζουν να μαθαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, οι πολίτες που αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα πεδία έχουν καλύτερες προοπτικές προσαρμογής στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Για το λόγο αυτό η δια Βίου Μάθηση και η κοινωνία που μαθαίνει διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την ενδυνάμωση των πολιτών και στο πέρασμα προς τη αειφορία.
Παρόλο που υπεύθυνες για τη δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικών, που στοχεύουν σε Κοινωνίες που Μαθαίνουν, είναι οι εθνικές κυβερνήσεις, για να μπορέσουν να επιτευχθούν μακροπρόθεσμες αλλαγές απαιτείται η δέσμευση σε τοπικό επίπεδο, από δήμο σε δήμο, από κοινότητα σε κοινότητα.

Η συμμετοχή του δήμου Θέρμης στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” και η πρόσφατη πρωτοβουλία μας να συστήσουμε τους “Κύκλους Μάθησης” συνιστούν σημαντικά πλεονεκτήματα που στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους τους πολίτες δηλώνει δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window