Ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, λειτουργεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με νοητική και κινητική αναπηρία και λειτουργεί υπό την αρμοδιότητα του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».

Η λειτουργία της δομής ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. Π.Κ.Μ./ΤΚΑ/5089/04-01-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσσαλονίκης  και εξυπηρετεί ήδη είκοσι οικογένειες. Λειτουργούν πρωινά και απογευματινά τμήματα (8.00-14.30μμ και 17:00 έως 21:00μμ) από Δευτέρα έως Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της δομής, Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, ΤΚ 57001, Θέρμη  έντεκα (11) μήνες το χρόνο, εκτός επίσημων αργιών.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Φυσικοθεραπευτή, Κοινωνικό Φροντιστή, Εκπαιδευτή Τεχνικό, Οδηγό και Βοηθητικό Προσωπικό παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

-Δημιουργική απασχόληση μέσω ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων

-Προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας

-΄Αθληση   και σωματική αγωγή-

-Άσκηση του λόγου

-Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

– Φυσικοθεραπεία

-Οικογενειακή και ατομική συμβουλευτική

-Επισκέψεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα

ενώ προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Κεραμικής, Ξυλογλυπτικής, Μουσικής και Θεατρικού παιχνιδιού.

Στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση, η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, η στήριξη-συμβουλευτική ατόμων και των οικογενειών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο Κέντρο, η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών που επιθυμούν να επανεταχθούν στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν λόγω της φροντίδας των παιδιών. Σημαντικότατος αρωγός της προσπάθειας αποτελούν οι Εθελοντές του Δήμου που συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξόδους και εκδρομές,  εκθέσεις και παζάρια με δημιουργίες των ΑμεΑ και άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» Δήμου Θέρμης συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε., Κωδικός θέσης 136, για τις μητέρες εφήβων και ατόμων με Αναπηρία που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής. Η μεγαλύτερη συμμετοχή μητέρων στο πρόγραμμα, εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά.

Βίντεο Χριστουγεννιάτικης γιορτής ΚΔΑΠ!

«ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Τηλέφωνο & fax επικοινωνίας: 2310/46.56.96,kdapmea.agaliazw@yahoo.gr

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο