Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

waternomics-logo

Ο Δήμος Θέρμης συμμετέχει μαζί με άλλους 9 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση  στο έργο  WATERNOMICS – ICT FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT συνολικού προϋπολογισμού 2.905.000,00 ευρώ.

Στόχος του έργου  WATERNOMICS είναι να αναπτύξει εργαλεία για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που σκοπό έχουν:

  • τη διαχείριση του νερού ως πόρου ,
  • την ευαισθητοποίηση  του τελικού χρήστη, και
  • την αποφυγή των διαρροών  μέσω της ανίχνευσης τους .

Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί την ενεργή και εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου Θέρμης (50 νοικοκυριά σε αριθμό) οι οποίοι θα θέσουν τα νοικοκυριά τους στην διάθεση του Δήμου προκειμένου να τοποθετηθούν αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης νερού αναγκαίοι για την υλοποίηση του προγράμματος .

Το  WATERNOMICS προσβλέπει στην ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προτύπων σε συστήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αφορούν στην κατανάλωση νερού μέχρι τον τελικό χρήστη. Έτσι  προβλέπεται να γίνει ανάπτυξη  νέων λογισμικών  για  οικονομικές  μετρήσεις  του νερού καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων για την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την  ανίχνευση σφαλμάτων στην  κατανάλωση νερού .

Ο Δήμος Θέρμης καλεί όσους κατοίκους θα ήθελαν να συμμετέχουν ενεργά στο παραπάνω εργαλείο διαχείρισης  νερού και να συν-διαμορφώσουν μαζί με κορυφαία  Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα τα αποτελέσματα του προγράμματος, να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή (μέχρι 19 Ιουνίου 2014) στο Δήμο Θέρμης στο mail (ipavlou@dimosthermis.gr)

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.2313300777 (Ι. Παύλου)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο