Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

imagesΣχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με στόχο παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών εκπονεί ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα έργο, που θα επιλέξει και θα ιεραρχήσει έργα και παρεμβάσεις με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Η περιοχή του Δήμου Θέρμης αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, πόλο έλξης των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για κατοικία ή εγκατάσταση επιχειρήσεων. Με πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 230{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} από το 1981 έως το 2011 (τελευταία απογραφή) ο Δήμος Θέρμης είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Δήμους της Ελλάδας.
Η ανάπτυξη της περιοχής βασίστηκε σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Η γειτνίαση με την πόλη της Θεσσαλονίκης και οι αναβαθμισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό κόστος της γης (εκείνης της εποχής) οδήγησαν πολλούς από τους κατοίκους της πόλης να αναζητήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην περιοχή. Η βιομηχανική παρουσία, αν και υπαρκτή, υπήρξε συγκεντρωμένη και ποτέ δεν αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα, όπως σε άλλους περιαστικούς Δήμους. Με τη σειρά τους, οι δήμοι που σήμερα αποτελούν τον Καλλικρατικό Δήμο Θέρμης ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης. Προώθησαν την ένταξη στο σχέδιο πόλης σημαντικών εκτάσεων και ταυτόχρονα, πραγματοποίησαν επενδύσεις σε κοινωνικές, τεχνικές και λοιπές υποδομές που καθιέρωσαν την περιοχή ως τόπο προσέλκυσης νέων κατοίκων.
Το σημείο καμπής
Ένα σημαντικό σημείο καμπής για την περιοχή, αποτελεί η αρχή της οικονομικής κρίσης. Η οικοδομική δραστηριότητα περιορίζεται σημαντικά, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επίσης… Αποτέλεσμα του περιορισμού των πόρων είναι η στοχευμένη επιλογή υλοποίησης υποδομών σύμφωνα με τις πλέον επιτακτικές ανάγκες και τα ελλείμματα κάθε περιοχής του Δήμου.
Η απάντηση
Η ελκυστικότητα μιας περιοχής ως τόπου προσέλκυσης κατοίκων και επενδύσεων διατηρείται αν προσφέρουμε μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Αν έγκαιρα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στο υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τις παραμέτρους, που θα μας διαφοροποιήσουν ως περιοχή, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
Οι μεταφορές και οι μετακινήσεις είναι ένας τομέας, που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατανάλωση της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Θέρμης εκπονεί το Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Σ.Β.Α.Κ.).
Το Σ.Β.Α.Κ. θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες στους τομείς συγκοινωνιακού, κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και θα επιλέξει έργα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων προτείνοντας την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό τους.
Το Σ.Β.Α.Κ. θα εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε όλα τα στάδιά του θα συζητηθεί με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς μέσω διαδικασιών ανοικτής διαβούλευσης.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο