_3ο Δημοτικό Θέρμης, Ομιλία με θέμα «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού» 5/4/2011

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συμμετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού», η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τα ουσιαστικά οφέλη της πρόληψης. Οι κεντρικοί εισηγητές επισήμαναν την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, ενημέρωσαν για τους παράγοντες κινδύνου και τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου και αναφέρθηκαν στον ουσιώδη προληπτικό ρόλο της αυτοεξέτασης του μαστού. Τέλος, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τις λεπτομέρειες της αυτοεξέτασης του μαστού και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό.

_ Ενοριακή Κυψέλη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης, Ομιλία με θέμα «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού» 29/3/2011

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συμμετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού», η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τα ουσιαστικά οφέλη της πρόληψης. Οι κεντρικοί εισηγητές επισήμαναν την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, ενημέρωσαν για τους παράγοντες κινδύνου και τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου και αναφέρθηκαν στον ουσιώδη προληπτικό ρόλο της αυτοεξέτασης του μαστού. Τέλος, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τις λεπτομέρειες της αυτοεξέτασης του μαστού και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό.

_Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης, Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών, 8/12/2010

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συμμετείχε στο Ενημερωτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Επαγγελματικών Λυκείων που διδάσκουν το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ) και το οποίο διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Θέρμης (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). Ένας από τους ειδικούς στόχους του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για θέματα που αφορούν την υποστήριξη των μαθητών σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς, επίσης, και να συζητήσουν γύρω από το ρόλο τους ως «βοηθοί» των μαθητών στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος.

Στο εργαστήριο του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το θέμα των επιλογών των εφήβων. Διερεύνησαν τα ποικίλα νοήματα που προσδίδουμε στις επιλογές που είναι σημαντικές για τη ζωή μας, τους παράγοντες και τις συνέπειες που συνδέονται με τις εκάστοτε επιλογές.

_ Πολιτιστικό Κέντρο Νέου Ρυσίου,  Συνάντηση για το Σύνδρομο Down, 17/4/2010

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών συνδιοργάνωσε με την ομάδα της Αμφινόμης συζήτηση για το Σύνδρομο Down. Καλύφθηκαν με επιτυχία τα θέματα της πρώιμης παρέμβασης, εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και της υποστηριζόμενης εργασίας. Όλοι όσοι συμμετείχαν γονείς, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, εθελοντές, φοιτητές και ενδιαφερόμενοι εισέπραξαν γνώση και εμπειρία από τους εισηγητές, ενώ αντίστοιχα μετέφεραν τις δικές τους απόψεις μέσα από μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση στις ομάδες εργασιών για τα θέματα που αφορούν το Σύνδρομο Down. Η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων, πραγματικά λειτούργησαν, μιας και πολλοί από τους συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να έχουν επαφές και πέρα από τα πλαίσια των συναντήσεων αυτών, λειτουργώντας μια διαδικασία με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.        

_Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Ομιλία με θέμα «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού» 7/3/2010

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συμμετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού», η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής Θέρμης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τα ουσιαστικά οφέλη της πρόληψης. Οι κεντρικοί εισηγητές επισήμαναν την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, ενημέρωσαν για τους παράγοντες κινδύνου και αναφέρθηκαν στον ουσιώδη προληπτικό ρόλο της αυτοεξέτασης του μαστού.

_Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης, Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών, 5/11/2009

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης στα πλαίσια συνεργασίας του με το ΚΕΣΥΠ Θέρμης (Κέντρο Συμβουλευτικής Και Προσανατολισμού) συμμετείχε στο Ενημερωτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Επαγγελματικών Λυκείων που διδάσκουν το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ).

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους καθηγητές να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν  για την παροχή  συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το γραφείο ΚΥΥ στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης συμμετείχε σε δύο στάδια. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκε η εισήγηση με θέμα «Αυτοεκτίμηση και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Αναλυτικότερα, οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, για το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στην ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών, καθώς επίσης και για το πώς η αυτοεκτίμηση συνδέεται με τις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων.

Κατόπιν, υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το ρόλο τους ως «ειδικών επαγγελματικού προσανατολισμού». Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η διερεύνηση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, η έμφαση στα δυνατά και αδύνατα σημεία του καθώς και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του αποτελούν παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

_Κέντρο Πολιτισμού του Νέου Ρυσίου, Εργαστήρι για εφήβους με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός», 13/12/2008

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Χωριό του Φιλύρου εκδήλωση για εφήβους με θέμα τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Επίσης, συμμετείχαν το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Θέρμης. Η αναζήτηση του κατάλληλου επαγγέλματος και οι δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης αποτέλεσαν κεντρικά θέματα της εκδήλωσης.

Στο βιωματικό εργαστήρι που υλοποίησε το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών οι έφηβοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα όνειρα και τις ανησυχίες τους αναφορικά με την επιλογή επαγγέλματος.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από το ΚΕΣΥΠ ως προς τις δυνατότητες που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και για τα επαγγέλματα με την αμεσότερη επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος, οι εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου Νέων συζήτησαν με τους εφήβους την προσωπική τους εμπειρία από τις σπουδές και την μέχρι σήμερα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το βραβευμένο ροκ συγκρότημα ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ.

_ Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Ημερίδα με θέμα «Κοινωνικές Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες στο Δήμο Θέρμης», 4/11/2008

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είχε την  πρωτοβουλία της διοργάνωσης της ημερίδας με στόχο μια πρώτη προσπάθεια δικτύωσης και συνεργασίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και στην οργάνωση αποδοτικότερων για τους ίδιους υπηρεσιών.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα που υπάρχουν στο Δήμο Θέρμης. Μέσα από την παρουσίαση των δομών, δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να πληροφορηθούν για το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το πεδίο των δραστηριοτήτων, το εύρος των δράσεων, αλλά και τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν να συμβάλλουν οι ίδιοι οι παρευρισκόμενοι στην καλύτερη λειτουργία, διασύνδεση και αποδοτικότητα των υπηρεσιών αυτών, συμμετέχοντας σε ανοιχτό φόρουμ επικοινωνίας και διαλόγου με ιδέες και προτάσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο