_ 4ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Η επιθετικότητα των παιδιών», 15/5/2010

Στο εργαστήριο συζητήθηκε τι μπορεί να σημαίνει «επιθετικό παιδί» για το ίδιο το παιδί αλλά και για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο. Οι γονείς μίλησαν για τις προσωπικές τους εμπειρίες και προσπάθησαν να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα συναισθήματα των παιδιών, όταν τα αντιμετωπίζουμε ως επιθετικά. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις πιθανές αιτίες που ένα παιδί εκφράζεται μέσω των λεγόμενων επιθετικών συμπεριφορών και να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν οι ίδιοι και η οικογένειά τους να διαχειριστούν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από την εκδήλωση της επιθετικότητας.

_ 3ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία», 3/5/2010

Στο εργαστήριο οι γονείς συζήτησαν με ποιον τρόπο μεταβάλλονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των παιδιών στην πορεία του μεγαλώματός τους. Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες «εξάρτηση» και «ανεξαρτησία». Οι γονείς αναφέρθηκαν στις ιδέες τους αναφορικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά για την εξάρτηση και την ανεξαρτησία και πώς οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτό. Επίσης, διερεύνησαν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των δύο εννοιών και αναλογίστηκαν για το πώς μπορούν οι ίδιοι να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να είναι αυτόνομα, δημιουργικά και με πρωτοβουλία, ενεργώντας μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συμπληρωματικότητας.

_ Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου, Εργαστήρι για εφήβους από Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου με θέμα «Ας συζητήσουμε»,  Ιούνιος-Ιούλιος 2009

Στις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία στους εφήβους να μιλήσουν για την προσωπική τους ιστορία, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως έφηβο/η. Συζητήθηκαν οι αλλαγές που βιώνουν στην πορεία του μεγαλώματός τους και οι δυνατότητες αλλά και οι δυσκολίες που συνδέονται με τις αλλαγές αυτές. Επιπλέον, οι έφηβοι συζήτησαν για τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, τις απαιτήσεις της κοινωνίας αναφορικά με τους ρόλους των δύο φύλων και τους περιορισμούς που τίθενται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και εξέφρασαν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται ως συνέπεια των παραπάνω. Τέλος, ιδιαίτερο μέρος των συναντήσεων αποτέλεσε η διερεύνηση της κατασκευής της προσωπικής ταυτότητας, η συζήτηση για τα δυνατά και μη σημεία του κάθε εφήβου και η ανάδειξη της σημασίας της αυτοεκτίμησης και της θετικής αυτο-αξιολόγησης στην υλοποίηση των μελλοντικών στόχων του καθένα.

_1ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Μεγαλώνω και αλλάζω», 18/05/2009

Στο εργαστήριο οι γονείς διερεύνησαν με ποιον τρόπο μεταβάλλονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των παιδιών στην πορεία του μεγαλώματός τους. Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες «εξάρτηση» και «ανεξαρτησία» και συζητήθηκαν οι συνέπειές τους εν όψει της μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

_ 2ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Η επιθετικότητα των παιδιών», 16/3/2009

Οι γονείς που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τι μπορεί να σημαίνει «επιθετικό παιδί» για το το παιδί αλλά και για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις πιθανές αιτίες που ένα παιδί εκφράζεται μέσω επιθετικών συμπεριφορών και να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν οι ίδιοι και η οικογένειά τους να διαχειριστούν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από την εκδήλωση της επιθετικότητας.

_Εργαστήριο για την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού στον εθελοντισμό, Φλεβάρης 2009

Στο εργαστήριο, οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα κίνητρα που ωθούν κάποιον  στην προσφορά βοήθειας, τι σημαίνει «βοηθώ» και «βοηθιέμαι», ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή και ποιο το εύρος των εθελοντικών δράσεων. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων προβληματίστηκαν αναφορικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι ως εθελοντές και με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον που χρειάζεται βοήθεια και να του την προσφέρουν. Επίσης, αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα του να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους προκειμένου να εμπλακούν σε συμπεριφορά προσφοράς βοήθειας.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) του δήμου Θέρμης με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας καθώς και με την υποστήριξη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής μας.

_ 1ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Οι ανάγκες και οι δυνατότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο», 11/12/2008

Στο εργαστήρι συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που σχετίζονται με τη νηπιακή και την πρώτη παιδική ηλικία. Οι γονείς αναφέρθηκαν στις προσδοκίες τους από το γονικό ρόλο και στις αντιλήψεις τους αναφορικά με το τι σημαίνει να είναι κάποιος γονιός, αλλά και για το ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών και το τι περιμένουν από τους γονείς τους καθώς μεγαλώνουν.

_1ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, Εργαστήρι για γονείς με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», 9/6/2008

Στο εργαστήρι συζητήθηκαν η εξέλιξη της κατανόησης στα παιδιά για τα φύλα, οι κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις της διάκρισης  με βάση το φύλο, αλλά και τα στάδια της απόκτησης της σεξουαλικής ταυτότητας. Οι γονείς αναφέρθηκαν στις δυσκολίες και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με το πώς μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα της σεξουαλικότητας μιλώντας με τα παιδιά τους, αλλά και με ποιους τρόπους μπορούν να τους εξηγήσουν τη διαδικασία αναπαραγωγής.

_Εργαστήρια Αυτό-έκφρασης στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, σχολικό έτος 2008-2009

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και των Παιδικών Σταθμών ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή μετάβαση στο σχολικό πλαίσιο. Επιμέρους στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, η αναγνώριση και η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αυτο-έκφραση και η ενίσχυση  των επιμέρους γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Διαμέσου δραστηριοτήτων παιχνιδιού και εικαστικών, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να εκφραστούν με δημιουργικούς τρόπους, να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το τελευταίο δίμηνο του σχολικού έτους 2007-2008 και, από τις αξιολογήσεις των παιδαγωγών, προέκυψε ότι, παρόλη τη μικρή διάρκειά του, είχε θετικές επιπτώσεις στα παιδιά.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο