Αναμφισβήτητα, το πρώτο και ουσιαστικότερο περιβάλλον του παιδιού μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η προσωπικότητά του είναι η οικογένειά του.

Πρωταρχικό μέλημα της οικογένειας είναι η φροντίδα και η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει στα μέλη της. Η οικογένεια είναι καλό να δομεί σχέσεις αγάπης, κατανόησης και αλληλοβοήθειας με στόχο την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Σημαντική είναι η σχέση  μεταξύ γονιών και παιδιών, η οποία δομείται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Καθοριστικό παράγοντα σε αυτήν την εποικοδομητική σχέση αποτελεί η καλή επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών.

Η καλή επικοινωνία προϋποθέτει την ικανότητα των γονιών να ακούν με ενδιαφέρον τις απόψεις των παιδιών τους, χωρίς να τα διακόπτουν ή να τα κριτικάρουν, ακόμη και αν αυτό είναι δύσκολο. Απαραίτητο για μια καλή συνομιλία είναι οι γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους όταν αυτά θέλουν να μιλούν μαζί τους.  Καλό είναι το παιδί να εκφράζεται ελεύθερα μέσα σε κλίμα θετικής αποδοχής και εμπιστοσύνης. Τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση με τους γονείς μαθαίνουν να καθορίζουν τους στόχους τους, να λαμβάνουν αποφάσεις και να επιλύουν τα προβλήματά τους. Η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί διαφωνίες, εντάσεις και διαπληκτισμούς.

Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον των γονιών για τις  σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού φέρνει πιο κοντά το παιδί στο γονιό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς στο παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σημερινή κοινωνία με τις υψηλές απαιτήσεις και τους γρήγορους ρυθμούς πολλοί είναι οι γονείς που επικαλούνται την έλλειψη χρόνου. Σημασία όμως έχει έστω και το λίγο χρόνο που έχουν οι γονείς με τα παιδιά να τον αφιερώνουν σε ευχάριστες οικογενειακές δραστηριότητες που χαλαρώνουν τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη την εκτίμηση, την αγάπη και την υποστήριξη των γονιών τους.

Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω διαδραματίζει η σχέση μεταξύ των γονέων. Όταν οι γονείς έχουν αρμονική σχέση μεταξύ τους προσφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο συναισθηματική ικανοποίηση στα παιδιά τους.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο