Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) του Δήμου Θέρμης αποτελεί μια σύγχρονη υπηρεσία κοινωνικής στήριξης η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2006 έως σήμερα.

Στόχοι του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι:

α. η παροχή πρωτοβάθμιων κοινωνικών υπηρεσιών

β. η συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου στην αντιμετώπιση προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών δυσκολιών

γ. η στήριξη και η κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Επιπρόσθετα, εξειδικευμένο στόχο αποτελεί η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Άξονας όλων των ενεργειών είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.

Αναλυτικότερα:

Παρέχονται εξειδικευμένες πρωτοβάθμιες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με βάση μια εξατομικευμένη προσέγγιση καταγράφονται και διαγιγνώσκονται οι ανάγκες των ατόμων και σε συνεργασία μαζί τους σχεδιάζεται πλάνο δράσης, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τη συμβουλευτική σε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά ζητήματα, την ενίσχυση κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, την πληροφόρηση για κρατικά επιδόματα και προνοιακά ζητήματα, τη διασύνδεση με κοινωνικούς φορείς, τη συμβουλευτική σε επαγγελματικές δεξιότητες και την προώθηση σε φορείς απασχόλησης.

Διευκολύνεται η κοινωνική ενσωμάτωση και επανένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνικά στρώματα, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με ψυχική νόσο, αλλοδαποί, παλιννοστούντες, πρώην χρήστες ουσιών, αποφυλακισμένοι, άτομα που έχουν υποστεί συναισθηματική και σωματική κακοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρέχεται στήριξη στα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυτές και υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την άρση των στερεοτύπων και την καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού.

Η παροχή στήριξης στο ρόλο του γονέα αποτελεί βασικό μέλημα του Γραφείου ΚΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται βιωματικά εργαστήρια, ομάδες και ομιλίες με στόχο την ενημέρωση για τις ανάγκες των παιδιών ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους, τη συμβουλευτική στην αντιμετώπιση δυσκολιών και τη συζήτηση αναφορικά με θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ένας ακόμη άξονας των δράσεων είναι η υποστήριξη των νέων στην πορεία του μεγαλώματός τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συζητήσουν για τις αλλαγές που βιώνουν αλλά και τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που συνδέονται με τις αλλαγές αυτές. Επίσης, υλοποιούνται δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού όπου οι νέοι ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων.

Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να ενημερωθούν για τις κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν και να πληροφορηθούν για το πεδίο των δραστηριοτήτων και το εύρος των δράσεών τους.

Τέλος, το Γραφείο ΚΥΥ διατηρεί στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Θέρμης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Το Γραφείο ΚΥΥ συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκέντρωση των υπηρεσιών φροντίδας και, λειτουργώντας σε τοπικό επίπεδο, προσφέρει ουσιαστική προσωπική στήριξη και κοινωνική φροντίδα σε ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Στελεχώνεται από δύο ψυχολόγους και οι υπηρεσίες απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης που επιζητούν βοήθεια και παρέχονται δωρεάν. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο