Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1_20000

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KAA 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KAA 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KAA 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Υ.Γ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window