Πρωτοβάθμια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1ο Νηπιαγωγείο Θέρμης 2310 461991 Fax:2310 478128 mail@1nip-therm.thess.sch.gr
2o Nηπιαγωγείο Θέρμης 2310 465704 mail@2nip-therm.thess.sch.gr
3o Nηπιαγωγείο Θέρμης 2310 466066 mail@3nip-therm.thess.sch.gr
4o Nηπιαγωγείο Θέρμης 2310 465289 mail@4nip-therm.thess.sch.gr
5ο Νηπιαγωγείο  Θέρμης 2310 471142 mail@5nip-therm.thess.sch.gr
6ο Νηπιαγωγείο Θέρμης 2310 365970 mail@6nip-therm.thess.sch.gr
1ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου 2310 477248  Fax: 2310 477249 mail@1nip-triad.thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου 2310 466299  Fax: 2310 467155 mail@2nip-triad.thess.sch.gr
3ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου 2310 465703 mail@3nip-triad.thess.sch.gr
1ο Νηπιαγωγείο Ν.Ραιδεστού 2310 466973,467456  Fax: 2310 463209,467405 mail@1nip-n-radaist.thess.sch.gr
3ο Νηπιαγωγείο Ν.Ραιδεστού 2310 365 945 mail@3nip-n-radaist.thess.sch.gr
1ο Νηπιαγωγείο Ν.Ρυσίου 23920 71 213 mail@nip-n-rysiou.thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο  Ν.Ρυσίου 23920 73 435 mail@2nip-n-rysiou.thess.sch.gr
1ο Νηπιαγωγείο Ταγαράδων 23920  72 210,71 490 mail@nip-tagar.thess.sch.gr
1ο Δημοτικό Θέρμης 2310 461221  Fax: 2310 805 812 mail@1dim-therm.thess.sch.gr
2ο Δημοτικό Θέρμης 2310 463 445 Fax: 2310 478104 mail@2dim-therm.thess.sch.gr
3ο Δημοτικό Θέρμης 2310 462180  Fax: 2310 464 723 mail@3dim-therm.thess.sch.gr
4ο Δημοτικό Θέρμης 2310 471161 mail@4dim-therm.thess.sch.gr
1ο Δημοτικό Ν.Ραιδεστού 2310 461061 mail@dim-n.radaist.thess.sch.gr
2ο Δημοτικό Ν.Ραιδεστού 2310 365965  Fax: 2310 365 908 mail@2dim-n-radaist.thess.sch.gr
Δημοτικό Ταγαράδων 23920 71211  Fax: 23920 70 032 mail@dim-tagar.thess.sch.gr
Δημοτικό Ν.Ρυσίου 23920 73464 mail@dim-n-rysiou.thess.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών 23960 23491 1nipvasil@thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών 23960 22946 mail@2nip-vasil.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Αγ.Παρασκευής 23960 41593 mail@1nip-ag.parask.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Σουρωτής 23960 41308 mail@1nip-sourot.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Περιστεράς 23960 51206 mail@1nip-perist.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Λακκιάς 23960 22700  & Fax 22715 mail@1nip-lakkias.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Αγ.Αντωνίου 23960 41008 mail@1nip-ag-anton.thess.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών 23960 22225 & Fax 23960 24001 mail@1dim-vasil.thess.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Περιστεράς 23960  51 210 dimperist@sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Αγ.Παρασκευής 23960 41374 & Fax 23960 41374 mail@dim-ag-parask.thess.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου 23960 41394 mail@dim-ag-anton.thess.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1o Νηπιαγωγείο Τριλόφου 23920 63503 mail@nip-trilof.thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου 23920 62044 mail@2nip-trilof.thess.sch.gr
3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου 23920 62445 mail@3nip-trilof.thess.sch.gr
1ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου 23920 63137 mail@nip-plagiar.thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου 23920 64477 mail@2nip-plagiar.thess.sch.gr
3ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου 23920 65044 mail@3nip-plagiar.thess.sch.gr
Νηπιαγωγείο Κ.Σχολαρίου 23920 91404 sxol11@otenet.gr
1ο Νηπιαγωγείο Καρδίας 23920 64099 mail@nip-kardias.thess.sch.gr
2ο Νηπιαγωγείο Καρδίας 23920 65675 mail@2nip-kardias.thess.sch.gr
1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου 23920 61231 mail@dim-trilof.thess.sch.gr
2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου 23920 63787 Fax: 23920 61244 mail@2dim-trilof.thess.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου 23920 61238,Fax 23920 63691 mail@dim-plagiar.thess.sch.gr
1 Δημοτικό Σχολείο Καρδίας 23920 61414 mail@dim-kardias.thess.sch.gr
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας 23920 66435 mail@dim-kat-schol.thess.sch.gr
Δημοτικό Σχολείο Κ.Σχολαρίου 23920 91989 mail@dim-kat-schol.thess.sch.gr


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης