Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφαση του Δ.Σ, τα μέλη της είναι:

Ζωή Γεωργαλή (Πρόεδρος),

Τακτικά μέλη  είναι οι:

Δημήτριος Βογιατζής

Αναγνώστου Πασχάλης

Αποστόλου Στέλιος

Καρκατζίνος Νικόλαος

Καραουλάνης Δημήτρης

Πράτανος Απόστολος

Αγοραστούδη Ευγενία

Καρκατζούνης Φάνης

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι:

Λαγός Νικόλαος

 Τιτέλης Κωνσταντίνος

Κουγιουμτζίδης Σταύρος

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

Δημήτριος Σφονδύλας

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης