Αξιολόγηση ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του ευρωπαϊκού έργου PEOPLE

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση ενός αριθμού ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου PEOPLE για ευφυή οικοσυστήματα πόλεων. Οι επιλεγμένες ψηφιακές εφαρμογές θα προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης και σκοπό έχουν (1) να ενισχύσουν το εμπορικό κέντρο της Θέρμης, (2) να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και (3) να βελτιώσουν την πρόσβαση στην περιοχή, δημιουργώντας συνολικά μια ευφυή συνοικία “εμπορίου-αναψυχής ” στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/s/JFGB3Y8 αφού πρώτα ενημερωθείτε μέσα από 5 σύντομα demos για τις υπό ανάπτυξη εφαρμογές http://www.urenio.org/peopleproject/.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης