Δρομολόγια λεωφορείων ενδοδημοτικής συγκοινωνίας

Το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες δε λειτουργεί η ενδοδημοτική συγκοινωνία.

Δείτε εδώ: Τα δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης