Δηλώσεις 2014

2014 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2014 – Δήλωση περουσιακής κατάστασης Δημάρχου κ.Θεόδωρου Παπαδόπουλου

2014 – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης  κ.Σωκράτη Φάμελλου

2014 – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ. Πασχάλη Αναγνώστου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Χρυσοχόου Παύλου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2014 – κ.Γκουστίλη Θεόδωρου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Παναγιώτη Πονερίδη

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Αποστόλου Στυλιανός

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Σωκράτη Σαμαρά

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Τσιολάκη Αριστόβουλου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κ. Τσολάκη Απόστολου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάσταση 2014 – Χίνη Δήμητρα

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014 – κας Αθηνάς Παπαδάκη

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης