Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης (Βασιλικά)

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο που αφορά στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα σε εκείνες που έχουν έδρα στα Βασιλικά.

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης