Δημοτικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Παπαδόπουλος – Δήμαρχος

Μουστάκας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Συντήρησης , Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Κουγιουμτζίδης Σταύρος

Βογιατζής Δήμητριος,

Τσολάκης Απόστολος,Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης

Καρκατζίνος Νικόλαος

Σαμαράς Σωκράτης,Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Χρυσοχόου Παύλος

Πονερίδης Παναγιώτης

Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραμματέας Δ.Σ.

Γκουστίλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Μπίκος Κωνσταντίνος

Καραουλάνης Δημήτριος

Ζελιλίδης Δαμιανός

Λαγός Νικόλαος

Αγγέλου Γεώργιος

Γκιζάρης Στέργιος, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

Μίχου -Κουγιάμη Σουλτάνα

Αναγνώστου Πασχάλης, Πρόεδρος Ν.Π.”Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής”

Παπαδάκη Αθηνά, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

Αποστόλου Στυλιανός,Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομ. Ανάπτυξης

Λιάντας Δημήτριος

 

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Σαραφιανός Χρήστος

Πράτανος Απόστολος

Ιωσηφίδης Ιωάννης

Αγοραστούδη Ευγενία

Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα

Kεφαλάς Ανέστης

 

Καρκατζούνης Θεοφάνης

Σφόνδυλας Δημήτριος

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

 

Βλαχομήτρος Δήμήτριος© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης