Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης

  • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, κλπ).
  • Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους για την εισφορά σε χρήμα των πράξεων εφαρμογής και των διορθωτικών και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών για την επιβολή και είσπραξη των εισφορών σε χρήμα.
  • Συνεργάζεται με το Γραφείο Διαφάνειας για την διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν στη διεύθυνσης της πολεοδομίας

Έντυπα σε ηλ. μορφή:

1_ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

3_ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡ_3 ΑΡΘ_4 Ν4067-12

5. ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν3843_10

 

e-mail Υπηρεσίας : poleodomia@thermi.gov.gr

 

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης