Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θέρμης)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Θέρμης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), με την υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφαση του Δ.Σ., το  Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

1. Πονερίδη Παναγιώτη, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Γκιζάρη Στέργιο
2. Ζελιλίδη Δαμιανό, ως Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον Καραουλάνη Δημήτριο
3. Χρυσοχόου Παύλο με αναπληρωτή τον Καρκατζίνο Νικόλαο
4. Σαμαρά Σωκράτη με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Πασχάλη
5. Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο με αναπληρωτή τον Σαραφιανό Χρήστο
6. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Πασπαλά Νικολέτα
7. Λεμονάκη Χρυσούλα με αναπληρωτή τον Μπουλιώνη Κωνσταντίνο
8. Καλαμπίδη Δημήτριο με αναπληρωτή τον Ευθυμίου Ιωάννη.
9. Ευθυμιάδη Ευθύμιο με αναπληρωτή τον ΑΑρον Μπας
10. Μαρκούδη Γρηγόριο με αναπληρωτή του τον κο Τριανταφύλλου Αργύριο.
11. Φωτιάδη Αθανάσιο με αναπληρωτή τον Σαρακινλή Λάζαρο

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Μακρυγιάννη 15Α,57001, Θέρμη

τηλ: 2310460530, fax: 2310460531, deyak@thermi.gov.gr

http://www.deya-thermis.gr/

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης