Ανακοινώσεις

Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα γεννηθέντων 2004

By 22/01/2020 No Comments

Σύμφωνα με το άρθρο16 του Ν.Δ. 2119/1993 «περί Μητρώων Αρρένων», το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Θέρμης πρόκειται να καταρτίσει τον Στρατολογικό πίνακα των γεννηθέντων Aρρένων του έτους 2004, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θέρμης, ανεξάρτητα από την δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους.
Οι νέοι που γεννήθηκαν το 2004 και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του δήμου Θέρμης καλούνται να επικοινωνήσουν είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους μέχρι 28.02.2020 με το Δημαρχείο Θέρμης Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, (τηλέφωνο 2313300751 κα Μοσκοφίδου Όλγα), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00π.μ. – 15.00 για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων.
Τονίζουμε ότι με την υπηρεσία μας θα επικοινωνήσουν τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θέρμης.

Leave a Reply