Μάι
24
2019

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ταυτόχρονα με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπου δεν αναδειχθούν περιφερειάρχες ή δήμαρχοι, ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7:00 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα.

Την Κυριακή 26 Μαΐου ψηφίζουμε για:
Ευρωεκλογές
• Περιφερειακές Εκλογές
• Δημοτικές Εκλογές
• Κοινοτικές Εκλογές

Δείτε τους συνδυασμούς που ανακηρύχθηκαν και τα εκλογικά τμήματα στο Δήμο Θέρμης Πρόγραμμα εκλογής δημοτικές  Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακές Πρόγραμμα Ευρωεκλογών

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Στις εκλογές αυτές θα ψηφίσουν για πρώτη φορά οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που, εντός του 2019, συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002. Φέτος ψηφίζουν για πρώτη φορά 536.920 νέοι ψηφοφόροι εκ των οποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών.
Επίσης, για πρώτη φορά θα ψηφίσουν για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον όμως είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων και συμπληρώνουν εντός του 2019 τουλάχιστον το 17ο έτος της ηλικίας τους.
Για τους πολίτες της Ένωσης ισχύει ότι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας εφόσον το έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία είναι υποχρεωτική.

Ποιοι εξαιρούνται από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος;
Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.
Πού ψηφίζω;
Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων, από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε η διαδικασία να κυλήσει εύκολα και γρήγορα. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (πχ. 123Α και 123Β). Στο ένα τμήμα με τη διάκριση (Α) θα ψηφίσετε για τις Ευρωεκλογές και Περιφερειακές Εκλογές και στο δεύτερο με τη διάκριση (Β) θα ψηφίσετε για τις Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Μάθε που ψηφίζεις εδώ: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/
Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.
Πώς ψηφίζω;
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.
Δεν βρίσκω το όνομά μου στους καταλόγους: Οι εκλογείς που για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου, δεν βρίσκονται στους εκλογικούς καταλόγους, μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας μπορούν να απευθυνθούν στο δήμο ή στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα προκειμένου να ψηφίσουν.
Βρίσκω το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν που είμαι δημότης: Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2019 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Ενδεχομένως το αίτημά σας για μεταδημότευση υποβλήθηκε μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι κάνω; Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων δήμων. Για τις εκλογές του 2019, οφείλετε να ψηφίσετε στο δήμο της νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση, ότι, γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο ΥΠ.ΕΣ. και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία, διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών. Ας μην ξεχνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.
Για τις ευρωεκλογές: για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Τα πολιτικά κόμματα προτείνουν, λοιπόν, ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια. Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40 πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων. Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κατέχει δηλαδή 21 έδρες).
Στις ευρωεκλογές, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξει.
Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 ψηφίζουμε για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουμε για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού συμβουλίου.
Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου. Επίσης, ψηφίζουμε για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων (συμβούλους κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων).
Στον δήμο Θέρμης υπάρχουν τρεις δημοτικές ενότητες. Τόσο στη δημοτική ενότητα Θέρμης όσο και στις δημοτικές ενότητες Βασιλικών και Μίκρας η σταυροδοσία γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σε τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους από τη δική τους ενότητα και σε άλλον έναν από διαφορετική ενότητα.
Σε όλες τις δημοτικές κοινότητες όλων των δημοτικών ενοτήτων οι εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν από δύο υποψηφίους συμβούλους με εξαίρεση την κοινότητα Λιβαδίου όπου οι μπορούν να ψηφίζουν μόνο ένα πρόσωπο για την ανάδειξη του προέδρου.

Βρείτε με μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ψηφίσετε σωστά, άνετα και γρήγορα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.psifizo2019.gr/© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης